Stichting Same  Chance Uganda 

 


"Wie niet zelfredzaam is hoort meer kansen te krijgen"

Dat is echter niet zo in Oegandese buitenwijken zoals Wattuba waar veel ongelijkheid heerst. Dit leidt tot gebrek aan onderwijs en naschoolse speeltijd voor kinderen met minder zelfredzame ouders. Zulke kinderen moeten immers voor hun schoolgeld werken. Naast zulke kinderen worden kansarme jongeren ook buitengesloten van empowerment projecten. Het is dus doodnormaal dat er minder kansen aan zulke kinderen en jongeren worden bevorderd in plaats van andersom. 


Onze Missie
Om die reden luidt onze missie als volgt:
Het bevorderen van zelfredzaamheid voor kansarme kinderen en jongeren door het creëren van gelijke kansen voor hen. 
Voor kinderen doen wij dat middels scholingsprojecten en voor jongeren met empowerment projecten, trainingen en start-ups

Wat onze stichting bijzonder maakt? Wij zijn in Oeganda opgegroeid en kennen de cultuur en taal. Daardoor is er goede communicatie tot op micro-niveau, met korte lijnen. 

Wattuba is relatief snel aan het groeien vanwege de Kampala-Bbombo snelweg. Door die groei is de ongelijkheidskloof daar steeds groter aan het worden. Het aantal bewoners is behoorlijk toegenomen waardoor ook het aantal kinderen en jongeren die ongelijk behandeling normaal vinden steeds toeneemt. Met beroepsonderwijs voor die jongeren en onderwijs voor de kinderen kan die ongelijkheidskloof worden beperkt. 


Onze visie

We willen ook op lange termijn ouderloze kinderen naar liefdevolle gezinnen verplaatsen. Hoe wij dat hopen te doen wordt uitgelegd bij projecten

Onze stichting helpt ook particulieren in Nederland die in Oeganda dezelfde doel als wij hanteren om hun particuliere initiatieven/projecten te realiseren. Dit doen wij als onderdeel van het campagne om de geven-nemen cultuur te ontmoedigen aangezien de meeste particulieren met zulke projecten uit Oeganda afkomstig zijn.

In Nederland is de stichting lid van Platform Uganda waar verschillende stichtingen die actief in Oeganda zijn bijeen komen om ideeën te delen met elkaar. Daarnaast zijn wij ook lid van Partin; de brancheorganisatie voor particuliere initiatieven.


Van dorp naar buitenwijk...

Ons dorp Wattuba heeft inmiddels meer bewoners, de meeste waarvan het redelijk goed hebben. Daardoor is de groep die ongelijkheid ervaart groter geworden. De meeste huizen bevinden zich achter hoge bakstenen hekken. Bewoners van die huizen zijn soms totaal niet op de hoogte over de heersende ongelijkheid omdat ze amper buiten hun hekken zijn of omdat zij net in de dorp komen wonen.

 Hier was het toen een bos. Nu lijkt het op een buitenwijk

 Door de groei is de toenmalige kleine dorp Wattuba snel aan het veranderen

Een grote deel van de toenmalige bos is nu bebouwd


Uitdagingen

Hoewel wij de gebieden kennen waar onze projecten lopen zijn er toch wel uitdagingen met zulke projecten. Dit stemt af van het feit dat goed doen voor een goede doel nog niet is ingebed in de Oegandese cultuur. De geven-nemen cultuur is al diep ingebed. Middels campagnes willen wij dat beperken.

Met zowel de uitgevoerd en lopende projecten is in de loop van tijd geconstateerd dat een deel van de jongeren anoniem deel willen nemen aan de projecten. Daardoor is het moeilijk om de projecten goed uit te lichten. Dit zit ook in het Oegandese cultuur ingebed. Het is beschamend om over te komen als  kansarm of niet zelfredzaam. Dit is vooral het geval in de buitenwijken waar veel ongelijkheid heerst. Dit is vooral het geval met project Tukole waarbij veel van de deelnemende jongeren niet uitgelicht willen worden, en tot een beperkte mate voor project Ntandikwa.

Dat is echter geen reden om die jongeren af te wijzen voor deelname aan onze projecten, al verdwijnen zij na afloop van de trainingen en na het verkrijgen van het startkapitaal. Wij als stichting zouden dan willen dat die jongeren de volgende deelnemers van de trainingen die zij gevolgd hebben helpen met hun opgedane ervaring. Het is helaas niet anders maar het is voor ons als stichting een genoegen die jongeren te hebben geholpen uit hun kansarmoede, al willen zij dat het anoniem  gebeurt.


  

 

 
 Onze projecten streven naar onderstaande: